1267449841_resize-of-img_61622010 metų vasario mėnesio 26 dieną penktadienį 18 val. iškilmingoje ceremonijoje, kurioje dalyvavo visa Vilniaus karinio istorinio susivienijimo „ Pamiršti kariai „ organizacija, kiti svečiai, Rusijos federacijos karo atašė Vilniuje įteikė: Jonui Janušauskui, Olėgui Majoravui, Kristinai Šavirovai, Grigorijui Kazakovui, Sergejui Trišeikinui Rusijos federacijos krašto apsaugos ministerijos įsteigtus apdovanojimus. Apdovanojimai vadinasi „ Už aktyvią paiešką „ jie skiriami žmonėms padedantiems įamžinti atmintį kritusiųjų už Tėvynę Didžiojo karo metų. Kitiems susivienijimo nariams buvo įteikta padėkos raštai. Lietuvoje gyvenančių antro Pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacijos pirmininkas J. Deksnys pažymėjo, kad tokių žmonių dėka iš praeities grįžta jo karo draugai likę gulėti kovos laukia.
Raisa Žaleiko Vilniaus gyventoja, pažymėjo, kad paieškos organizacijos pastangų dėka ji sužinojo apie savo tėvo likimą. Kuris visus šešiasdešimt penkerius metus skaitėsi dingęs be žinios. Jis iki galo įvykdė savo kario pareigą, žuvo viename iš Kursko-Orlovo mūšių.
Dar kartą iš visos širdies norim pasveikinti visus apdovanotuosius ir palinkėti jiems ir toliau sėkmės šiame sunkiame, bet reikalingame darbe. Darbe, kuris padeda netik žuvusiems, bet ir gyvenantiems dabar.
Vilniaus karinio istorinio susivienijimo „ Pamiršti kariai „ vadovybė